Meedenken Denk u ook mee? Na positieve besluitvorming in oktober 2024 start de participatie voor het Masterplan.Meer weten of aanmelden?

Natuur én wonen als ambitie

De toekomst
van de Gnephoek

In Alphen aan den Rijn en de regio willen steeds meer mensen wonen, werken en recreëren. De afgelopen jaren is de vraag naar nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen binnen de grenzen van de stad opgelost. Maar de ruimte om dit te blijven doen, raakt op. Aan de andere kant heeft de natuur het moeilijk, gaan veel planten en diersoorten achteruit en wordt het klimaat extremer.

 

 

Kansen in het groen hart

Daarom is onderzocht of in de Gnephoekpolder het bouwen van nieuwe woningen en voorzieningen mogelijk is. En of we in het gebied tegelijkertijd de waterhuishouding en natuur kunnen verbeteren.  Het resultaat staat beschreven in het Contourenplan Gnephoek. In het Contourenplan staat hoe het uitbreiden van de stad en verbeteren van de natuur samen kunnen gaan. 

In het laatste kwartaal van 2024 wordt duidelijk of alle seinen op groen staan om door te gaan met het plan. Als dat het geval is, wordt daarna samen met omwonenden en andere betrokkenen nagedacht over een masterplan. Daarin wordt precies uitgewerkt hoe het gebied er in de toekomst uit komt te zien.

Bekijk het contourenplan

 

 

In het nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"In het nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Binnenkort

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Binnenkort","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Meedenken

Via deze website blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen in de Gnephoek. U kunt zich hier ook aanmelden zodat u altijd van het laatste nieuws op de hoogte blijft. U wordt dan ook uitgenodigd voor de participatiebijeenkomsten die we gaan organiseren vanaf eind 2024.

Denkt u ook mee?

 

 

De gebiedsontwikkeling in de Gnephoek is een samenwerking tussen deze partijen: 

 

 

 

 

 
Cookie-instellingen