Meedenken Denk u ook mee? Na positieve besluitvorming in oktober 2024 start de participatie voor het Masterplan.Meer weten of aanmelden?

Planning

Onderstaande momenten zijn een indicatie voor de komende fase. Deze beslissingsmomenten zijn noodzakelijk voor de gemeente Alphen aan den Rijn om te kunnen starten met het verder uitwerken van het contourenplan naar een Masterplan.

  • Vaststellen woningbouwprogramma van de regio Holland Rijnland. De woningbouwontwikkeling Gnephoek is onderdeel van dit programma.
  • Vaststellen voorjaarsnota door Ministerie van BZK. Hierin is een rijksbijdrage van 50 miljoen opgenomen voor de Gnephoek.  
  • Ondertekening bestuurlijke overeenkomst met Gemeente Alphen aan den Rijn, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland, regio Holland Rijnland
  • Uitwerken Masterplan voor de Gnephoek
  • Participatie met de omgeving over het Masterplan voor de Gnephoek
  • Onderzoeken MER (milieu effect rapportage) en OER (omgevings effect rapportage) van Provincie
  • Omgevingsplan Gemeente Alphen aan den Rijn
  • Herziening provinciaal Omgevingsbeleid (POB)

De gebiedsontwikkeling in de Gnephoek is een samenwerking tussen deze partijen: 

 

 

 

 

 
Cookie-instellingen