Positief besluit Provincie Zuid-Holland over Contourenplan

01-11-2023

Gedeputeerde Staten (GS) maken een positieve afweging over het Contourenplan Gnephoek. De provincie stelt bij dit besluit nog wel vier voorwaarden, voordat zij de procedure gaat starten om haar omgevingsbeleid aan te passen.

De aanpassing van het omgevingsbeleid is nodig om ontwikkeling van de Gnephoek mogelijk de maken.

De voorwaarden van de provincie zijn:

  1. De Gnephoek is onderdeel van het regionale woningbouwprogramma, dat door de provincie is vastgesteld. Hierover besluit de provincie in februari of maart van dit jaar.
  2. Er is zekerheid over de (financiële) uitvoerbaarheid. We verwachten dat er voor de zomer van dit jaar duidelijkheid is over de (financiële) bijdrage vanuit het Rijk.
  3. Het opstellen van een bestuurlijke overeenkomst met (in ieder geval) de Gemeente Alphen aan den Rijn. Het streven is om deze overeenkomst na de zomer 2024 te ondertekenen.
  4. Er is steun vanuit Provinciale Staten om het provinciaal omgevingsbeleid aan te passen als aan deze voorwaarden wordt voldaan. Op 10 januari 2024 is deze steun uitgesproken. 

Plannen verder uitwerken in een Masterplan 

Als aan deze voorwaarden is voldaan, werkt de gemeente Alphen aan den Rijn de uitgangspunten uit het Contourenplan verder uit in een nieuw plan. Dit noemen we een Masterplan. Als we een Masterplan gaan maken, dan zijn we ook benieuwd naar de ideeën van alle gebruikers, bewoners en omwonenden in het gebied. We nodigen deze partijen dan uit om daarover mee te denken. 

Lees het nieuws hierover via deze link: Woningbouw Gnephoek stap dichterbij na positief voornemen GS - Provincie Zuid-Holland

Afbeeldingen

De gebiedsontwikkeling in de Gnephoek is een samenwerking tussen deze partijen: 

 

 

 

 

 
Cookie-instellingen