Meedenken Denk u ook mee? Na positieve besluitvorming in oktober 2024 start de participatie voor het Masterplan.Meer weten of aanmelden?

Projectinformatie

Overal is een tekort aan woningen, ook in Alphen aan den Rijn. Aan de andere kant heeft de natuur het moeilijk, gaan veel planten en diersoorten achteruit en wordt het klimaat extremer. Daarom is onderzocht of in de Gnephoekpolder woningen kunnen worden gebouwd en tegelijkertijd de waterhuishouding en natuur kunnen worden verbeterd. 

Nieuwe manier van kijken en ontwikkelen

We kijken hier op een nieuwe manier naar een gebied. Er ligt nog geen vast plan. Hoe in de toekomst het gebied Gnephoek er precies uit zal zien, is nog niet duidelijk. Belangrijk is om de feiten over de bodem, het water, de natuur, de woningbehoefte en de gevolgen van het verkeer te kennen en onderzoeken. Zo kunnen we bepalen of wonen en natuur in dit gebied elkaar kunnen versterken. Vanaf nu tot het maken van een concreet plan zijn nog veel stappen te zetten.

Onafhankelijke onderzoeken

Diverse onafhankelijke experts hebben de afgelopen periode onderzoek gedaan. Onderzoek op het gebied van:

  1. Woningen: aan welke woningen is er behoefte?
  2. Natuur: Wat is ervoor nodig om de natuur te verbeteren?
  3. Bodem en water: Hoe is de bodem- en waterkwaliteit?
  4. Landschap: Waar is het landschap en de ondergrond geschikt om te bouwen en waar kunnen we natuur ontwikkelen?
  5. Bereikbaarheid en mobiliteit: Hoe kan het gebied goed bereikbaar worden gemaakt voor het verkeer?

Om het tekort aan huizen op te lossen, is de afgelopen jaren onderzoek uitgevoerd naar een aantal polders aan de randen van de Alphense bebouwing. De Gnephoek bleek door de ligging en de locatiekenmerken de meest passende locatie. We beseffen tegelijkertijd dat onze gemeente midden in het Groene Hart ligt en dat we hier zorgvuldig mee om moeten gaan.

Contourenplan

Het resultaat van alle onderzoeken zijn verwerkt in het Contourenplan Gnephoek. Hierin staan ook antwoorden op vragen van de provincie Zuid-Holland. Bijvoorbeeld waar de bodem geschikt is om te bouwen. Hoe en op welke plekken de natuur en het watersysteem kunnen worden verbeterd. En hoe het gebied goed bereikbaar wordt voor het verkeer. 

Besluiten en hoe nu verder?

Op 12 oktober 2023 is het Contourenplan vastgesteld door de gemeenteraad. Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland, de regio Holland Rijnland en de Provincie Zuid-Holland staan positief tegenover het Contourenplan Gnephoek. Op 23 november 2023 heeft gedeputeerde staten (GS) een positief besluit genomen over het contourenplan met een aantal voorwaarden:

  1. De Gnephoek is onderdeel van het regionale woningbouwprogramma. De provincie heeft dit programma in maart 2024 vastgesteld.
  2. Er is zekerheid over de (financiële) uitvoerbaarheid. We verwachten dat er voor de zomer van dit jaar duidelijkheid is over de (financiële) bijdrage vanuit het Rijk.
  3. Het opstellen van een bestuurlijke overeenkomst met (in ieder geval) de Gemeente Alphen aan den Rijn. Het streven is om deze overeenkomst na de zomer 2024 te ondertekenen.
  4. Er is steun vanuit Provinciale Staten om het provinciaal omgevingsbeleid aan te passen als aan deze voorwaarden wordt voldaan. Op 10 januari 2024 is deze steun uitgesproken.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan de volgende fase starten. Dat betekent het uitwerken van de uitgangspunten in een nieuw plan. Dit noemen we een Masterplan.

Masterplan

In het Masterplan komt bijvoorbeeld te staan wat voor buurten en woningen er in de Gnephoek komen. Hoe het gebied in de toekomst bereikbaar is met openbaar vervoer. En wanneer de fietsbrug klaar moet zijn. Ook wordt opgeschreven hoe de nieuwe natuur wordt aangelegd. En hoe belangrijke, historische gebouwen in en rondom het gebied hun plekje behouden. Als we een Masterplan gaan maken, dan zijn we ook benieuwd naar uw ideeën. Als u zich aanmeld via deze website dan ontvangt u uitnodigingen voor de bijeenkomsten die we gaan organiseren. 

Documenten

0 bestanden geselecteerd: 

De gebiedsontwikkeling in de Gnephoek is een samenwerking tussen deze partijen: 

 

 

 

 

 
Cookie-instellingen