Ruimte voor een titelOnderschriftMeer weten

Projectinformatie

Overal is een tekort aan woningen, ook in Alphen aan den Rijn. Aan de andere kant heeft de natuur het moeilijk, gaan veel planten en diersoorten achteruit en wordt het klimaat extremer. Daarom wordt nu onderzocht of in de polder Gnephoek woningen kunnen worden gebouwd en tegelijkertijd de waterhuishouding en natuur kunnen worden verbeterd.

Nieuwe manier van kijken

Dit is een nieuwe manier van kijken naar een gebied. Er ligt nog geen vast plan, dus hoe in de toekomst het gebied Gnephoek er precies uit zal zien, is nog niet duidelijk. Belangrijk is om de feiten over de bodem, het water, de natuur, de woningbehoefte en de gevolgen van het verkeer te kennen. Zo kunnen we bepalen of wonen en natuur in dit gebied elkaar kunnen versterken. Vanaf dit moment tot het maken van een concreet plan zijn nog veel stappen te zetten.

Woningen en meer natuur

In Alphen aan den Rijn willen steeds meer mensen (blijven) wonen, werken en recreëren. De afgelopen jaren lukte het nog om woningen te bouwen binnen de ‘bebouwde kom’ van Alphen aan den Rijn. Maar de ruimte om dit doen, raakt op. Daarnaast kent iedereen de gevolgen van de klimaatverandering. Extreme tijden van warmte, droogte en neerslag. En de hoeveelheid insecten, planten- en diersoorten neemt af. Er ontstaan dus verschillende problemen die haaks op elkaar lijken te staan. Maar wat als het verbeteren van de natuur en het uitbreiden van de bebouwing samen kunnen gaan?

Onafhankelijke onderzoeken

Door diverse onafhankelijke experts zijn verschillende vragen uitgezocht. Denk daarbij aan vragen als: aan welke woningen is er behoefte? Wat is ervoor nodig om de natuur te verbeteren? Hoe is de bodem- en waterkwaliteit? Waar zijn landschap en bodem geschikt om te bouwen en waar om natuur te ontwikkelen? Hoe kan het gebied goed bereikbaar worden gemaakt voor het verkeer?

Om het tekort aan huizen op te lossen, is de afgelopen jaren onderzoek uitgevoerd naar een aantal polders aan de randen van de Alphense bebouwing. De Gnephoek bleek door de ligging en de locatiekenmerken de meest passende locatie. We beseffen tegelijkertijd dat onze gemeente midden in het Groene Hart ligt en dat we hier zorgvuldig mee om moeten gaan.

Contourenplan

In het Contourenplan staan de antwoorden op vragen van de provincie Zuid-Holland. Bijvoorbeeld waar de bodem geschikt is om te bouwen. Hoe en op welke plekken de natuur en het watersysteem kunnen worden verbeterd. En hoe het gebied goed bereikbaar wordt voor het verkeer. De gemeente heeft dit plan geschreven op basis van onderzoeken, die zijn uitgevoerd door onafhankelijke experts.

Besluiten 

Op 12 oktober 2023 is het Contourenplan vastgesteld door de gemeenteraad. Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland, de regio Holland Rijnland en de Provincie Zuid-Holland staan positief tegenover het Contourenplan Gnephoek.

Hoe nu verder? Masterplan

Het Contourenplan is aan de provincie Zuid-Holland voorgelegd. Ondertussen onderzoekt de gemeente met het Rijk hoe zij kunnen meebetalen aan de ontwikkeling. Als de provincie akkoord gaat met het Contourenplan, kan de volgende fase starten. Dat betekent het uitwerken van de uitgangspunten in een nieuw plan. Dit noemen we een Masterplan.

In het Masterplan komt bijvoorbeeld te staan wat voor buurten en woningen er in de Gnephoek komen. Hoe het gebied in de toekomst bereikbaar is met openbaar vervoer. En wanneer de fietsbrug klaar moet zijn. Ook wordt opgeschreven hoe de nieuwe natuur wordt aangelegd. En hoe belangrijke, historische gebouwen in en rondom het gebied hun plekje behouden. Als we een Masterplan gaan maken, dan zijn we ook benieuwd naar uw ideeën. Als u zich aanmeld via deze website dan ontvangt u uitnodigingen voor de bijeenkomsten die we gaan organiseren.

De gebiedsontwikkeling in de Gnephoek is een samenwerking tussen deze partijen: 

 

 

 

 

 
Cookie-instellingen